Dobrý deň, chcel by som vás poprosiť o vyplnenie krátkeho dotazníka k mojej bakalárskej práci na tému ,,Ekonomická efektívnosť elektromobilu v slovenských domácnostiach“. Dotazník je ANONYMNÝ a určený aj pre respondentov, ktorí zatiaľ NEVLASTNIA elektromobil.