DC stanica pred hotelom Zlatý Býk v Rimavskej Sobote
Popis:
DC 60 kW CHAdeMO & CCS2
GPS: 48.38167024349841, 20.02095419019681
Adresa: Námestie Š. M. Daxnera 413/1A, 979 01 Rimavská Sobota
Autorizácia: RFID karta
Prevádzkovateľ: ejoin GO
Kontakt: info@ejoin.eu alebo go@ejoin.eu
Cena: podľa cenníka na go.ejoin.eu