Ľudeee, čo som neobjavil - tu sa o mne rozpráva. XI. Určite prídem hneď po to čo ho dostanem. Kôli "C" sa všetko oneskoruje (alebo...