Momentálne sa nachádzam na štúdiách na National Sun Yat-sen University, Taiwan a objavil som tu zaujímavú spoločnosť GOGORO. Čiste elektrické...