Momentálne sa nachádzam na štúdiách na National Sun Yat-sen University, Taiwan a objavil som tu zaujímavú spoločnosť GOGORO. Čiste elektrické...
Začiatok
12-10-2018 00:00
Koniec
12-10-2018 23:59
Miesto
Kaohsiung, Taiwan